Skipsfarts- og Transportgruppen ble dannet i 1966 og er en interessegruppe drevet av og for studenter. STGs hovedformål er å øke interessen for shipping og shippingrelaterte fag blant studenter ved NHH og andre læresteder. Dette arbeider vi for ved blant annet jevnlig å arrangere populærforedrag med foredragsholdere fra næringslivet, bedriftsbesøk, ekskursjoner til inn- og utland, samt Shipping ABCer der det gis en kort innføring i shippingbransjen. Se ”program” for oversikt over fremtidige aktiviteter.

Følg oss gjerne på facebook for nyheter, arrangementer og foredrag.