Bli medlem!

Via denne linken kan du registrere deg for å bli medlem av STG! Medlemskapet varer evig og koster kun 300 kr.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1hbPfJd4v0SBSG8Hvj42aIZ4vQobcqxBuEojUMw5Lt5UMTlHUVJIRUhETENFOTJMMTY0S05FN1JHRyQlQCN0PWcu