Søk Bergen Shipping Conference 2016

Bergen Shipping Conference (BSC) skal høsten 2016 atter en gang bli arrangert på NHH. Etter et lite opphold på seks år, er konferansen tilbake og trenger flere frivillige NHH-studenter til å bidra.

BSC er en arena hvor næringslivet, akademia og politikere møtes for å diskutere utfordringer og løsninger for den maritime sektoren. Konferansens ambisjon er å bringe sammen ulike aktører fra bransjen for å belyse felles utfordringer. Denne tradisjonsrike konferansen er blitt holdt i regi av studentorganisasjonen Skipsfart og Transportgruppen - STG ved NHH.

Konferansen vil bli avholdt den 16. September 2016 på Norges Handelshøyskole, Bergen.

Du finner all informasjon her 

BSCs nettside finner du her