Generalforsamling avholdt

Generalforsamling i STG ble avholdt 07.06.12. Kort og godt var det mest vesentlige vedtaket endring av styrets sammensetning.

Andrea Lomheim, Karoline Bjone Skatvedt, Pål Fredrik Jakobsen og Sindre Mehn, gir seg som henholdsvis PR, Program, Intern og Eksursjon.

Inn kommer Tobias Pran Schmidt som PR-ansvarlig, Haakon Møyner Lund som Program-ansvarlig, Håkon Dysthe som Intern-ansvarlig og Erling Hammer som Eksursjonsansvarlig.

Styret takker avtroppende STG'ere for innsatsen, og ønsker de nye styremedlemmene velkommen.