Bergen Shipping Conference - BSC

STG arrangerer annethvert år Bergen Shipping Conference (BSC). Hovedsakelig er dette en konferanse for næringslivet, men også studenter med interesse for skipsfart er svært velkomne til å delta på blant annet foredrag holdt av personligheter fra skipsfartindustrien og andre.

Forrige BSC ble holdt høsten 2018.

Styret for 2018 består av:

Leder: Peter Jan Svarstad
Økonomiansvarlig: Jørund Sæbø Jonassen
Arrangementsansvarlig: Bruno Cimadamore-Werthein
Programansvarlig: Arve Førland Eide
PR-ansvarlig: Thea Kristine Weel
Internansvarlig: Erik Leinebø Ulfstein
Markedsansvarlig: Haakon Alseth Aafedt

BSC2018s nettside finner du her